Chaty na Liptove
Hlavná stránka
Ubytovanie na chate
Fotogaléria Kontakt
Rybačka na Liptove

Rybačka na Liptove

Rybársky poriadok

Denný čas lovu rýb v rybárskych revíroch sa ustanovuje:

a) na pstruhových vodách v mesiacoch:

 1. apríl a september od 06.00 do 19.00 hod.,
 2. máj a august od 05.00 do 21.00 hod.,
 3. jún a júl od 04.00 do 22.00 hod.,

b) na lipňových vodách v mesiacoch:

 1. jún, júl a august od 04.00 do 22.00 hod.,
 2. september a október od 05.00 do 21.00 hod.,
 3. november a december od 07.00 do 19.00 hod.,

c) na kaprových vodách v mesiacoch:

 1. január a február od 07.00 do 17.00 hod.,
 2. marec a apríl od 05.00 do 21.00 hod.,
 3. máj, jún a október od 04.00 do 24.00 hod.,
 4. júl, august a september od 00.00 do 24.00 hod.,
 5. november a december od 07.00 do 20.00 hod.

Množstvo úlovkov a ich evidencia

 1. Loviaci pred začatím lovu rýb zapisuje do záznamu čitateľne bez možnosti vymazania každý deň lovu s uvedením dátumu a čísla rybárskeho revíru, v ktorom bude lov vykonávať.
 2. Loviaci si môže privlastniť v jednom dni, aj keď loví vo viacerých rybárskych revíroch, najviac
  1. dva kusy kapra rybničného, zubáča veľkoústeho, šťuky severnej, sumca veľkého alebo lieňa sliznatého, prípadne kombináciu dvoch kusov týchto druhov,
  2. štyri kusy lososovitých druhov rýb, lipňa tymiánového, podustvy severnej alebo mreny severnej, prípadne kombináciu týchto druhov, alebo
  3. taký počet všetkých druhov rýb, ktorých celková hmotnosť nepresiahne 7kg.
 3. Ak privlastnením si poslednej ulovenej ryby hmotnosť úlovku podľa odseku 2 písm. c) presiahne 7 kg, loviaci si môže privlastniť túto poslednú ulovenú rybu, bez ohľadu na jej hmotnosť.
 4. Ak si loviaci ako prvú privlastní rybu ktoréhokoľvek druhu, ktorej hmotnosť je väčšia ako 7 kg, obmedzuje sa jeho denný úlovok na tento jeden kus ryby.
 5. Loviaci zapisuje ulovené a privlastnené ryby do záznamu, v ktorom uvedie druh ryby, jej dĺžku a hmotnosť. Každú ulovenú rybu uvedenú v odseku 2 písm. a) a b) zapisuje loviaci do záznamu okamžite po jej privlastnení. Ostatné druhy rýb loviaci zapisuje do záznamu po skončení alebo prerušení lovu. Ak loviaci nemal alebo si neprivlastnil úlovok, vyznačí túto skutočnosť po skončení lovu rýb v zázname vyčiarknutím príslušných kolóniek.
 6. Privlastnením si povoleného počtu a hmotnosti rýb denný lov rýb končí.

Cena rybárskych povolení

Po skončení platnosti povolenia je držiteľ povinný odovzdať ho užívateľovi, ktorý povolenie vydal, a to s riadne vyplneným záznamom o úlovkoch (§14 ods. 16 vyhlášky). Zdroj informácii: www.srzrada.sk

» Ubytovanie: rybolov na Liptove

© 2009  |   Chaty na Liptove  |  Sitemap
Hotel v Západných Tatrách - Roháčoch - Zuberec  |  Apartmány v Chorvátsku na Jadrane